อธิบดีกรมชลประทาน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ผู้อำนวยการโครงการอุดรธานี

นายสมพร ดำนุ้ย

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  • http://procurement.rid.go.th/
  • http://province.rid.go.th/udornth/KM/
  • http://www.cgd.go.th/
  • http://www.rid.go.th/2009
  • http://www.rid.go.th/royalproject
  • http://www.tkk2555.com/online/
กระดานข้อความ

PostHeaderIcon ข่าวภายในโครงการ

 

PostHeaderIcon

พิธีเปิดมหกรรมรณรงค์  ” อุดรธานีรวมใจสู้ภัยแล้ง  ปี  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๖”


รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  (นพวัชร  สิงห์ศักดา) กล่าวรายงาน

ปล่อยรถเพื่อแจกจ่ายน้ำ  จุดแรก  ณ.  บ้านป่าก้าว  หมู่ที่  ๔  ตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ได้แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยที่  ผอ.คป.อุดรธานี ร่วมแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนด้วย

PostHeaderIcon ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕

(คลิกเพื่อลงนามถวายพระพร)

PostHeaderIcon งานแสดงสินค้า Lao-Thai Exhibition ประจำปี 2012

* ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITECC นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว *

 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555

       ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ ณ เวียงจันทน์ ได้เชิญโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัง22) และโครงการชลประทานอุดรธานี ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว เพื่อจัดทำนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว ในงานแสดงสินค้า Lao-Thai Trade Exhibition ประจำปี 2012 ในวันที่ 29 มิถุนายน – วันที่ 3 กรกฏาคม 2555  ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITECC นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  ซึ่งโครงการชลประทานอุดรธานีได้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555  ด้วย 

 

 

ประธานฝ่ายไทยและประธานฝ่ายลางพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว โดยมี คณะทำงานฝ่ายลาว ท่านบุญอุ้ม วงกิแก้ว (รองผู้อำนวยการโครงการศูนย์ฯห้วยซอน-ห้วยซั้ว(หลัก22) สปป.ลาว) พร้อมคณะ และ คณะทำงานฝ่ายไทย นำโดย นายจำเริญ สังขะปุญญา (ผคก.ชป.5 แทน ผส.ชป.5) , นายวิชัย จาตุรงค์กร (ฝวศ.คป.อุดรธานี แทน ผอ.คป.อุดรธานี) และ นายทินกร  แสงอาวุธ(ฝสบ.คป.1) พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ

 

นิทรรศการโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว(หลัก22)

PostHeaderIcon วันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 110

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 110

ณ อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง วันที่ 13 มิถุนายน 2555

   

PostHeaderIcon พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

PostHeaderIcon แข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการชลประทานอุดรธานีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

PostHeaderIcon สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

        เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอพักและฝึกอบรม ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว(หลัก ๒๒)

ทรงเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์และอาคารเรือนนอนสิริธร ๔ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (๖๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

       เสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเป็ดอาคารหอพักและฝึกอบรมที่ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) พร้อมทั้ง ทรงเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์และอาคารเรือนนอนสิรินธร ๔ ที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยความร่วมมือของคณะทำงานฝ่าย ไทย-ลาว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. , นายชูชาติ ฉุยกลม วญช.ผค. ผู้แทนกรมชลประทาน, นายสมศักดิ์ เกตุจำนง  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๕ , นายชูชาติ  กลีบบัว  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี พร้อมด้วยคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

 

 

 

PostHeaderIcon สอบราคาซื้อหินใหญ่ภูเขา-เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยงขนาดต่างๆ

เลขที่ อด.สซ.12/2555

    กลมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอุดรธานี มีความประสงค์สอบราคาซื้อหินใหญ่ภูเขา-เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยงขนาดต่างๆจำนวน 8 รายการ ตามแผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การจัดการน้ำชลประทาน กิจกรรมงานซ่อมแซมฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

PostHeaderIcon สอบราคาซื้อหินภูเขา-ท่อPVCแข็ง

เลขที่ อด.สซ.11/2555

    กลมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอุดรธานี มีความประสงค์สอบราคาซื้อหินใหญ่ภูเขา-ท่อPVCแข็ง  จำนวน 11รายการ ตามแผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การจัดการน้ำชลประทาน กิจกรรมงานซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำโสกรัง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

PostHeaderIcon สอบราคาซื้อดินร่วนปนดิน

เลขที่ อด.สซ.10/2555

    กลมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอุดรธานี มีความประสงค์สอบราคาซื้อดินร่วนปนทราย จำนวน 1 รายการ ตามแผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การจัดการน้ำชลประทาน กิจกรรมงานซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ปฎิทิน
มิถุนายน 2018
พฤ อา
« พ.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
บริการออนไลน์
  • ข่าวออนไลน์
  • ข่าวอุดร
  • คมชัดลึก
  • เดลินิวส์