ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาค

 

สารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้103
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้349
mod_vvisit_counterเดือนนี้1772
mod_vvisit_counterทั้งหมด186329

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2562
ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
0.76
 2,319
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.00
4.24
2.37
1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
 550
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
 

 630
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ/แก้มลิง ความจุ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเก็บกัก
      (ล้าน ลบ.ม.)              23 พ.ค.  62
 % ความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
1
 แม่มอก
110.00
35.460 32.236 -
2

ห้วยท่าแพ


58.00
29.898 51.548 -
3
 แม่กองค่าย
13.00 6.630
51.000
-
4
 ห้วยแม่สูง 12.45 3.433 27.574 -
5
 คลองข้างใน 9.00 2.181 24.233 -
6
 ห้วยทรวง 8.00 4.479 55.988 -
7

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.40 6.944 21.432 -
ชลประทานสุโขทัยร่วมแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณคลองยายโฑ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายประดิษฐ์ เจนดี กำนันตำบลบ้านแก่ง และนายธนกฤต ท้าวบุญยืน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย เข้าพบนายอดุลย์ ด่วนเดิน นายช่างรังวัดชำนาญงาน เพื่อร่วมปรึกษาปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณคลองยายโฑ ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านแก่งและตำบลสารจิตร โดยทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสุโขทัย จะดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกคลองยายโฑ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตหมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานที่ดินอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ชป.สุโขทัยร่วมประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมชลประทาน โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (คสป.) รุ่นที่ 3
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2560 โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ประธานคณะทำงานพัฒนากลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 3 การเปิดเวทีสาธารณะ (ครั้งที่ 2) และเป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ โรงแรมชานาลัย รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ (ผู้เข้าอบรม) ร่วมเปิดเวทีประชารัฐ การบริหารจัดการน้ำคลองสายใหญ่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดรอบเวรการส่งน้ำในฤดูแล้งที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนรอบเวรส่งน้ำในฤดูแล้งที่จะมาถึง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้นายสำราญ เขียวสำริด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรของนายอำนวย ไกรทอง ราษฎรหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ในส่วนของโครงการชลประทานชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีพันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานที่ประชุม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทั
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com