โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6676 ,0-3475-6646 โทรสาร 0-3475-6646
E-Mail : songkarm@rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com

เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงของกรมชลประทาน

                                                                                                                                                                                    

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม