โครงการชลประทานเพชรบุรี

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เวทีประชาชน น้ำท่วมทุกปี ชาวเพชรบุรีอยู่อย่างไร

 

 

รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์VTR แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์