โครงการชลประทานเพชรบุรี

อ่างเเก็บน้ำแม่ประจันต์

วันที่ 23/11/60

ระดับน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์

วันที่ 23/11/60

ระดับน้ำ

เวลา13.00 น.+96.77 ม.

เวลา14.00 น.+96.76ม.

เวลา15.00 น.+96.75 ม.

ายงานสถานกราณ์น้ำ เฝ้าระวัง 21/11/2560

เนื่องจากฝนตกพายุเข้าในเขตเพช
บุรี

ช่องทางการติดตามข่าวสถานการณ์น้ำเพชรบุรี

facbook ข่าวสด เพชรบุรี

facbook แจ้งเหตุ 191 เพชรบุรี

ข่าวเพชรบุร

สถานการณ์ 23/11/2560

สัมภาษณ์คุณสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี มารายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดซึ่งเริ่มใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤต

รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชร 17.10 นาทีวันนี้ (สถานีวิทยุเพชรภูมิเรดิโอ 103.5 Mhz.) โดย อ.สุรพล นาคนคร นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรีข่าวประชาสัมพันธ์VTR แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์