วิสัยทัศน์:"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...


 
User
Password
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
จริยธรรมข้าราชการ กรมชลประทาน
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี59
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เมย58
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานปี60-64
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ประวัติโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
Download
Webboard
คลังความรู้
อาคารชลประทานที่สำคัญ
คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับการอนุญาตของกรมชลประทาน
แผนผังเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ระบบติดตามงาน ของกรมชลประทาน
ระบบติดตามงาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมชลประทาน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ
เว็บสถานการณ์น้ำ
โทรมาตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ลุ่มน้ำป่าสัก
สารสนเทศภายใน
คำสั่งกรมฯ
คำสั่งกระทรวง
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุวิทยา
คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้อนหลัง

GoogleUntitled Documentติดต่อสอบถามข้อมูลระดับน้ำโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
นายจเร มั่นทรัพย์
ช่างฝีมือสนาม ช3 085-0528667
2
อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียบลับ
นายมณเฑียร นุ่มตูม
ช่างฝีมือสนาม ช1 081-0387635
3
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
4
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
นายพร้อม จันทร์จวง
พนักงานชลประทาน บ2 089-4376724
5
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
นายบุญเลิศ ฤกษ์อรุณ
ช่างฝีมือสนาม ช1 086-2107711
6
อ่างเก็บน้ำห้วยนา
นายธวัชชัย โรยพริกไทย
นายช่างชลประทาน 082-5012608
7
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ
นายวันชัย ศรีละโพธิ์
พนักงานเครื่องจักรกล 092-1897923
8
อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
นายจักริน มาลย์ทอง
นายช่างชลประทาน 099-8904078
9
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่
นายโรม จันทร์อ้น
พนักงานเครื่องจักรกล 086-9380192
10
อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
นายสุวิทย์ สงวนพันธ์
นายช่างชลประทาน 095-0565536
11
ฝายศรีจันทร์
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
12 ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
นายสมบูรณ์ หล้าน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส2 082-9080664

 


[ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...]
ประกาศ การเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 14 สิงหาคม 2561(14ส.ค.61)
แผนการบริหารจัดการน้ำ ช่วง 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560(5มิ.ย.60)


[ข่าวกิจกรรมอื่นๆ...]
นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผส.ชป.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ณ อ่างเก็บน้ำรัตนัย(14ธ.ค.61)
เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561ฯ 18 กันยายน 2561(19ก.ย.61)
ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะครม ลงพื้นที่ฯ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก 17 กย.61(19ก.ย.61)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 17 กันยายน 2561(18ก.ย.61)
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา(18ก.ย.61)


[บทความอื่นๆ...]
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ชป.เพชรบูรณ์ (9ก.ย.62)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ชป.เพชรบูรณ์ (7ส.ค.62)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ชป.เพชรบูรณ์ (9ก.ค.62)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ชป.เพชรบูรณ์ (6มิ.ย.62)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ชป.เพชรบูรณ์ (13พ.ค.62)


     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  :::: [ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ...]
ประกวดราคา หินย่อยเบอร์2,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก(27พ.ย.61)
ประกวดราคา หินย่อยเบอร์2,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(27พ.ย.61)
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมแซมถนนฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก 4R-MC(26ต.ค.61)
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมแซมถนนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(26ต.ค.61)
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมแซมถนนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา(26ต.ค.61)


     [หนังสือเวียน...]
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดสภากาแฟฯ ก.ย.2562(วศ.คป.)(17ก.ย.62)
ขอส่งรายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(ให้ทราบทั่วกัน)(17ก.ย.62)
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ(วศ.คป.,จน.คป.,สบ.1-3คป.)(17ก.ย.62)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร(EA for Executive)(หัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย)(17ก.ย.62)
ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2/62(บท.คป.)(17ก.ย.62)

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ยจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Untitled Document วันที่เริ่มนับ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554


โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156
ฝ่ายพัสดุ:056911156 ต่อ 132 ฝ่ายธุรการ:056911156 ต่อ 108 ฝ่ายการเงิน:056911156 ต่อ 131 ฝ่ายวิศวกรรม 056911156 ต่อ 130
email:rid.phetchabun@gmail.com จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา