โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดหนองคาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย มอบหมายให้นายวรา วรแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1โครงการชลประทานหนองคายเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมในการทำเวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน