โครงการชลประทานหนองคาย ต้อนรับนายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5 พร้อมคณะ

นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานในเขตจังหวัดหนองคาย ในวันที่14มกราคม2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานหนองคาย โดยมีนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อโปรดทราบและพร้อมรับการชี้แนะในการปฎิบัติงานที่ดีไปนำไปใช้ในการปฎิบัติงานจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ต่อไป