จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย