โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายมอบหมายให้นายวิกรานต์ ชนะสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก