โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน “หินโงมโมเดล” โดยนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย, นายบรรเจิด สิทธิจู หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูล การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และความต้องการในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณคลองส่งน้ำตำบลหินโงม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่กักเก็บน้ำบุ่งกอก ซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่จะช่วยส่งน้ำไปยังลำน้ำสวย เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้มากขึ้น