โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย มอบหมายให้้นายวิกรานต์ ชนะสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เดินทางตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ ในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย