กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโครงการชลประทานหนองคายให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น