โครงการชลประทานหนองคาย ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย มอบหมายให้ นายวิกรานต์ ชนะสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานหนองคาย ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทำกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำ กำจัดจอกหูหนูและวัชพืชทางน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่