โครงการชลประทานหนองคาย ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย มอบหมายให้นายวรา วรแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานหนองคาย ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ร่วมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ่างฯห้วยบังพวน ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย