โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 “เกษตรหนองคาย ก้าวไกลสู่ 4.0 (ตลาดนำการผลิต)”

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
“เกษตรหนองคาย ก้าวไกลสู่ 4.0 (ตลาดนำการผลิต)”
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 “เกษตรหนองคาย ก้าวไกลสู่ 4.0 (ตลาดนำการผลิต)” ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานพญานาค) ซึ่งมีนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สีตะวัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและนายวรา วรแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำเสนอข้อมูลในส่วนของโครงการชลประทาน ทั้งนี้กลุ่มกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานบังพวนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับใบประกาศนียบัตรประเภทกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นในงานนี้ด้วย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน