นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 26.158 ล้าน ลบ.ม. ( 92.90 % )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.0 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 1,189.5 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 216.3 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 17,257 ไร่ ( 95.76% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4. ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 3 แห่ง ปิดบาน 4 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 159.03 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.22 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.17 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 1.13 ม.
ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันวันที่ 9 ตุลาคม 2561
อ่างฯ ห้วยบังพวน 101.90 % เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 56.70% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 76.40% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 103.90% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 100.40% ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 65.00% ปิดบาน
(ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหนองคาย รายงาน)

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนุเคราะห์ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

64 · 10 ส.ค. 2561 11:25น.

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

68 · 25 ก.ค. 2561 15:24น.

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย...

129 · 14 มิ.ย. 2561 15:19น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

127 · 28 พ.ค 2561 14:52น.

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

144 · 26 เม.ย. 2561 11:40น.

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน...

110 · 9 เม.ย. 2561 10:28น.