นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 13.272 ล้าน ลบ.ม. (55.20%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 1.6 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 676.9 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 728.9 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 17,257 ไร่ ( 95.76% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 5 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 158.85 ม. ม.รทก.ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.10 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.480 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.40 ม.
อ่างฯ ห้วยบังพวน 41.90% เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 65.60% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 69.10% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 61.70% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 59.50% เปิดบาน

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม

โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

โครงการชลประทานหนองคาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย...

29 · 14 มิ.ย. 2561 15:19น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

36 · 28 พ.ค 2561 14:52น.

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

64 · 26 เม.ย. 2561 11:40น.

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน...

41 · 9 เม.ย. 2561 10:28น.

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...

44 · 9 เม.ย. 2561 10:26น.

พิรุณเกมส์

พิรุณเกมส์ ครั้งที่ 2

102 · 3 ม.ค. 2561 11:25น.