นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 8.958 ล้าน ลบ.ม. ( 31.90% )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 9.20 มม. (หัวงานโครงการ) น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 0.0% สะสม 569.50 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 เพาะปลูกแล้ว 16,799(93.22% ) ไร่ จากแผนทั้งหมด 18,061 ไร่ ได้เก็บเกี่ยว 0 ไร่
4. ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 155.49 ม. ม.รทก. เพิ่มขี้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.42 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.710 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบ ปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 ที่ 7.27 ม.

ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อ่างฯ ห้วยบังพวน 7.80% ปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 51.40 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 14.20 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 38.80 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 59.40 % ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 50.00 % ปิดบาน

ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันที่ 29 กรกฎาคม 2562
อ่างฯ ห้วยบังพวน 7.80% ปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 51.40 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 14.20 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 38.80 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 59.40 % ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 50.00 % เปิดบาน
(ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหนองคาย รายงาน).

ข่าวเด่นชลประทาน

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย พร้อมด้วย นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหนองคาย และนายทวี ชุชายสงค์ หัว

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

การประชุมแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (mega Farm Enterprise)

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12

วันที่ 12 สิงหาคมคม 2562 เวลา 19.20 น. นายรณชัย...

32 · 13 ส.ค. 2562 12:43น.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา...

32 · 31 ก.ค. 2562 11:30น.

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.20 น. นายรณชัย...

40 · 31 ก.ค. 2562 11:36น.

ร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดหนองคายกำหนดให้ถนนมิตรภาพ ตอนแยกการเคหะแห่งชาติ-สี่แยกหนองคาย เป็นถนนเฉลิมพระเกียร

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา...

32 · 31 ก.ค. 2562 11:26น.

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง

วันนอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา...

24 · 31 ก.ค. 2562 11:24น.

โครงการชลประทานหนองคาย “ดำเนินการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00...

30 · 22 ก.ค. 2562 15:35น.