นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 18 กันยายน 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 18 กันยายน 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 18 กันยายน 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 24.326 ล้าน ลบ.ม. ( 86.40 % )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 11.7 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 1088.5 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 317.3 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 17,257 ไร่ ( 95.76% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 162.83 ม. ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.17 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.37 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.33 ม.
ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันวันที่ 18 กันยายน 2561
อ่างฯ ห้วยบังพวน 104.80 % เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 56.10% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 70.10% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 79.10% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 94.90% เปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 71.10% ปิดบาน
(ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหนองคาย รายงาน)

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คืนความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ อ่างฯห้วยบังพวน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์ปลา แก่เกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

19 · 10 ส.ค. 2561 11:25น.

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

25 · 25 ก.ค. 2561 15:24น.

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย...

54 · 14 มิ.ย. 2561 15:19น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการชลประทานหนองคาย

64 · 28 พ.ค 2561 14:52น.

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

97 · 26 เม.ย. 2561 11:40น.

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน...

69 · 9 เม.ย. 2561 10:28น.