นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 11.695 ล้าน ลบ.ม. ( 41.60 % )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.40 มม. (หัวงานโครงการ) น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 0.0% สะสม 196.20 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 เพาะปลูกแล้ว 5,823 ไร่ ( 12.07% )จากแผนทั้งหมด 18,061 ไร่ ได้เก็บเกี่ยว 0 ไร่
4. ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 156.74 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.03 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 8.460 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบ ปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 ที่ 0.63 ม.

ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
อ่างฯ ห้วยบังพวน 7.30% ปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 44.00 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 9.00 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 67.90 % เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 55.90 % ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 71.10 % เปิดบาน

ข่าวเด่นชลประทาน

การประชุมแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (mega Farm Enterprise)

ช่วยภัยแล้ง!!ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำกว่า 90,000 ลิตร ตามโครงการ “กรมชลประทาน บริการประชาชน”

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายรณชัย...

10 · 31 พ.ค 2562 16:27น.

โครงการชลประทานหนองคาย ได้ร่วมในงานพิธีงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30...

24 · 21 พ.ค 2562 12:04น.

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการจิตอาสา “ราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30...

15 · 3 พ.ค 2562 17:45น.

โครงการชลประทานหนองคาย “ดำเนินการโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ”

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น....

34 · 1 พ.ค 2562 17:35น.

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

84 · 10 ส.ค. 2561 11:25น.

โครงการชลประทานหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย...

81 · 25 ก.ค. 2561 15:24น.