นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 19 มกราคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 19 มกราคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 19 มกราคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 19.401 ล้าน ลบ.ม. (80.70%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.00 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 0.30มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 1,405.5 มม.
3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 60/61 เพาะปลูกแล้ว 5,956 ไร่ จากแผนทั้งหมด 7,344 ไร่
4.ปตร ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น ม. 156.14 ม. รทก. ลดจากเมื่อวานตอนเช้า 0.13 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.190 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.32

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมเวทีประชาคมบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

โครงการชลประทานหนองคาย ต้อนรับนายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5 พร้อมคณะ

โครงการชลประทานหนองคาย ประชุมประจำเดือน

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

พิรุณเกมส์

พิรุณเกมส์ ครั้งที่ 2

9 · 3 ม.ค. 2561 11:25น.

จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย...

26 · 1 พ.ย. 2560 11:32น.

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

27 · 1 พ.ย. 2560 11:06น.

ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน...

83 · 1 พ.ย. 2560 11:26น.