นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 8.417 ล้าน ลบ.ม. (35.00%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู - มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 286.3 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 1119.5 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 60/61 เพาะปลูกแล้ว 4,703 ไร่ จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยวเต็ม - %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 1 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 157.15 ม. ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.03 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 8.21 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 ที่ 1.49 ม.

ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
อ่างฯ ห้วยบังพวน 10.20% เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 51.50% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 42.30% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 51.90% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 47.00% เปิดบาน

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 “เกษตรหนองคาย ก้าวไกลสู่ 4.0 (ตลาดนำการผลิต)”

โครงการชลประทานหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนงานปี 2561

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร ชลประทานหนองคาย

42 · 26 เม.ย. 2561 11:40น.

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน

พิธีเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสานต่อปณิธาน...

26 · 9 เม.ย. 2561 10:28น.

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...

22 · 9 เม.ย. 2561 10:26น.

พิรุณเกมส์

พิรุณเกมส์ ครั้งที่ 2

77 · 3 ม.ค. 2561 11:25น.

จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย...

85 · 1 พ.ย. 2560 11:32น.

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

149 · 1 พ.ย. 2560 11:06น.