นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รายงานสถานะการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 22 มีนาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 22 มีนาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 22 มีนาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 14.128 ล้าน ลบ.ม. (58.80%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู - มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 6.5 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 1,399.3 มม. ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ปตร.เวียงคุก - มม.
3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 60/61 เพาะปลูกแล้ว 6,005 ไร่ จากแผนทั้งหมด 7,344 ไร่
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 154.41 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.03 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 10.92 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 ที่ 1.82

ข่าวเด่นชลประทาน

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพกิจกรรม โครงการชลประทานหนองคาย

พิรุณเกมส์

พิรุณเกมส์ ครั้งที่ 2

51 · 3 ม.ค. 2561 11:25น.

จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย จิตอาสาขนดอกดาวเรืองไปพระเมรุมาศวัดโพธิ์ชัย...

59 · 1 พ.ย. 2560 11:32น.

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

ไปชมบั้งไฟพยานาคที่สถานีสูบน้ำบ้านตาลชุม

62 · 1 พ.ย. 2560 11:06น.

ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน...

127 · 1 พ.ย. 2560 11:26น.