>
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการชลประทานนครปฐม เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872 แฟกซ์ : 0-3426-2257, 0-3426-2296, 0-3426-2297
Email: pathom13@gmail.com