รายงานสภาพน้ำ
แผนที่โครงการ
สภาพทั่วไปของโครงการ
กรอบอัตรากำลัง
ขอบเขตความรับผิดชอบ
การขออนุญาตต่างๆ
วารสาร
sitemap
ฐานข้อมูลรูปภาพ
   

 

 

         

 

ประวัติความเป็นมา

                  การพัฒนาลุ่มน้ำโขงโดยคณะกรรมการสำรวจลุ่มน้ำโขงตอนล่างและองค์การสหประชาชาติมีความเห็นว่าการพัฒนาให้มีผลสมบูรณ์จะต้องปิดกั้น
แม่น้ำพอง ซึ่งเป็น สาขาใหญ่สาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูฝนไม่ให้ไหลไปท่วมพื้นที่ตอนล่าง โดยเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและ อื่นๆ จากรายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นและของ บริษัท ROGERS INTERNATIONAL CORPORATION (RIC) แห่งสหรัฐอเมริกา ทำการสำรวจลำน้ำพองเบื่องต้น กำหนดให้ปิดกั้นลำน้ำพองขึ้นบริเวณเขาภูพานจดกับริมฝั่งลำน้ำพองซึ่งเรียกว่า "พองหนีบ" ห่างจากต้นลำน้ำพอง 140 กิโลเมตร
เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐบาลได้กู้เงินจากธนาคารแห่งสหรัฐเยอรมันตะวันตก (KfW) สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินมอบให้การพลังงานแห่งชาติและ
การไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินการสร้างเขื่อนพองหนีบซึ่งในปัจจุบันได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "เขื่อนอุบลรัตน์"                                                     

 


                จากสาระสำคัญในการกู้เงินจาก KfW ระบุว่า ถ้าจะสร้างเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว รัฐบาลไทยจะต้องสร้างโครงการชลประทาน
เพื่อใช้ในลำน้ำพองใต้เขื่อนอุบลรัตน์ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าลงทุน จากรายงานของบริษัท RIC กำหนดจะสร้างเขื่อนดินกั้นลำน้ำพอง บริเวณวังชัย
ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และรายงานของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศปากีสถาน (REC LIMITED) ซึ่งได้สำรวจและจัดทำขึ้น
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2507 ภายหลังรายงานของ RIC ได้แนะนำให้สร้างเขื่อนดินปิดกั้นลำน้ำพองพบริเวณหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โดยอ้างเหตุผลว่าเหมาะสมกว่าจุดเดิม สามารถส่งน้ำได้โดย GRAVITYได้พื้นที่ประมาณ 287,500 ไร่

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักชลประทานที่ 6
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์