วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
เกษตรทษฎีใหม่


            รายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 (เอกสารประกอบการประชุม)
    

          รายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (6 ก.ค. 60) 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประธาน
สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ 
โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ

                                                       

 
                    

    

รายงานสภาพน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561
ลำดับที่
สถานีตรวจวัด
ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณ (ม.3/วิ)
1
เขื่อนเจ้าพระยา
16.75
10.15
649
2
บรมธาตุ
16.72
14.10
170.08
3
พลเทพ
16.73
15.58
180.08
4
มะขามเฒ่า-อู่ทอง
16.69
15.95
35.02
5
มหาราช
16.70
15.30
40.58
6
มโนรมย์
17.04
15.71
179.65
7
ท่าฉนวน
17.61
20.71
1.95
ระดับน้ำหน้าโรงสูบ
ระดับน้ำ 06.00 น.
ปริมาณน้ำ/วัน ม³/วัน
ปริมาณน้ำ ม3/วิ
จำนวน เครื่องสูบน้ำ
ปริมาณน้ำฝน มม.
16.84
-
-
-
-- 31 ม.ค.61 อ่างฯนฤบดินทรจินดา ช่วยเสริมศักยภาพและป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำบางปะกง
- 25 ม.ค.61 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสะแกกรังดีขึ้น หลังชป.ระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนทับเสลา
- 23 ธ.ค.61 ชป.เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนทับเสลาและเขื่อนวังร่มเกล้า ช่วยสะแกกรังหลังพบมีน้ำแห้ง
- 23 ม.ค.61 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังปกติ ไม่ขาดแคลน ย้ำขอความร่วมมือให้ใช้น้ำตามแผนที่วางไว้
- 18 ม.ค.61 ชป.ย้ำสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังปกติไม่มีปัญหาภัยแล้ง
- 10 ม.ค.61 ชป.หยุดระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง 12 ทุ่ง หลังเป็นไปตามเป้าที่วางไว
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 


กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน