Untitled Document
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายแผนงาน
  • การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำประมาณการ ปีงบประมาณ 2559
    อ่านเพิ่มเติม.....:: แจ้งให้ทราบ ::
ดาวน์โหลดเอกสาร ถ้าโหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา เลือก save link as / save target as /แบบฟอร์มกำจัดวัชพืชก่อนน้ำมา- 26 กค.59 -ส่งภายใน27กค.59 - ก่อนเที่ยง
คู่มือการจัดทำประมาณการ ปีงบประมาณ 2560 - 1 กค.59 - เพิ่มเอกสารอ้างอิงต่างๆ
(โครงการฯดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบในการจัดทำประมาณการส่งสำนักฯ เพื่อเสนอกรมฯ)

คู่มือการจัดทำประมาณการ ปีงบประมาณ 2560 - 29 มิย.59
(โครงการฯดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการประชุมในการจัดทำ)แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงาน ตาม พรบ.59 - 30พ.ย.58 ด่วนที่สุดส่งภายใน1ธค.58ก่อนเที่ยง
แบบฟอร์มที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ - 24ต.ค.58 ด่วนที่สุด
คู่มือการใช้งานเว๊บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 17ต.ค.58 ด่วนที่สุด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 17ต.ค.58 ด่วนที่สุด
คู่มือการจัดทำรายงาน-สำนักงบประมาณ - 16ต.ค.58 ด่วนที่สุด
แบบฟอร์มการจ้างแรงงานเกษตรมาตรการกระตุ้นขนาดเล็ก - 6ต.ค.58 ด่วนที่สุด
รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระ- 2558 - 23 กย.58 ด่วนที่สุด
คู่มือการจัดทำประมาณการ ปีงบประมาณ 2559 - 28 สค.58(Download WinRAR)
ตารางแผนคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายปี2558 -21เมย.58
อัตราราคางานต่างๆ (Unit Cost) มีนาคม 2558
คู่มือการเช่าเครื่องจักรกล2557
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค.58
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง มี.ค.2558
หลักเกณฑ์ฯประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯและสาธารณูปโภคปี มี.ค.2558
อัตราราคาต่อหน่วย มี.ค.58
เข้าสู่ระบบ --> WebOnline-Intranet <--- เพื่อบันทึกข้อมูลTYY2558
(ใช้สัญญาณ VPNกรมฯ และ IE Browser เท่านั้น)19มีค.2558

Download Program Picasa แก้ไขรูปภาพ-แสดงพิกัดในรูป -19มีค.2558
คู่มือการบันทึกรายการงาน-งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (TYY2558) -19มีค.2558
แบบรายงานคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2558-แยกรายโครงการ -12มีค.2558
แบบฟอร์มสำรวจอาคารที่อยู่สภาพพร้อมใช้งานตามคำรับรองปี2558 - 24 กพ.2558
(ส่งภายในวันที่ 25กพ.58)

ร่างการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปี2558 - 24 กพ.2558..ด่วนที่สุด
(ส่งภายในวันที่ 25กพ.58)
Download file V.1 (word2007-2010) / Download file V.2 (word97-2003)
การตรวจสอบระบบติดตามonline จากตัวอย่างของสพก.- 27 พย.2557
แนะนำการบันทึกระบบ Online- 27 พย.2557
การชี้แจงระบบติดตาม online- 27 พย.2557
รายชื่องานซ่อมแซม(ปรับลด) ตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือนแรก- 28 ตค.2557
การจัดทำประมาณการ ปีงบประมาณ 2558- 19 สค.2557
แบบฟอร์มประมาณการ ปีงบประมาณ 2558- 19 สค.2557

หมายเหตุ : ถ้าสัญญาณ internetช้า Download file ทั้งหมดเป็น Win.Rar (Download file)เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย >> อ่านต่อ <<<
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
เขื่อนเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร
มีช่องระบายให้น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 16 ช่อง ประตูน้ำสำหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ยาว 170.50 เมตร
เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร รับรถน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 20 ตัน
และมีทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (ฝายน้ำล้น) สร้างบนคันกั้นน้ำซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร


CCTV -ลุ่มน้ำหลักสำคัญ30จุด (กรมชลประทาน)
CCTV -ลุ่มน้ำหลักในไทย (ศูนย์เมขลา)
CCTV - เขื่อนต่างๆของ กฟผ.(Egat)


ข้อมูลน้ำรายชั่วโมง
พยากรณ์อากาศ Real-Time
ภูมิอากาศภาพถ่ายดาวเทียม - กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวัดน้ำฝนอัติโนมัติ (กรมอุตุนิยมวิทยา) / สถานการณ์น้ำฝน (Thaiwater) / ฝนสะสมรายวัน (Thaiwater)
รายงานสถานการณ์น้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ)
ศูนย์ข้อมูลข่าวน้ำท่วม (Thaiflood.com)

 

:: ลิงค์เว็ปส่วนกลาง ::

กรมชลประทาน
สารสนเทศภายใน
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
Facebookชลประทาน
กองแผนงาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ
ข้อมูลอาคารชลประทาน สชป.1-17
ส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา - สำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ
Link- หน่วยงานส่วนกลาง
Link- หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 

 
นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานชลประทานที่.12
โทร : 092-259-0169
 


 
จำนวนที่เข้าชม : 031717
ผู้เข้าชมวันนี้ : 000001
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 008663
ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2555
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กรกฏาคม 2559
ติชม/ชี้แนะ

 

Untitled Document

 

 

จัดทำโดย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล

Email : budget_rid12@hotmail.com / โทร : 056-405012-15 ต่อ 312
Fax : 056-405025

Copyright ? 2012 Company Name All right reserved.